Čo prinesie rok 2019 zemského prasaťa.

Čo prinesie rok zemského prasaťa?

Ako nás ovplyvní energia roku?

Aké hviezdy vstupujú do jednotlivých svetových smeroch?

Vláda zemského prasaťa začína podľa čínskeho solárneho kalendára 4.2.2019. Po tvrdej zemskej energii, ktorá vládla v roku psa, prichádza jemnejšia forma jinovej energie.  V minulom roku vládla mužská energia, ktorá predstavovala stabilitu. To čo bolo pevné vydržalo, ale zároveň valcovala a rúcala všetko, čo nestálo na silných základoch. Prasa je poslednou vetvou vo zveratníku a uzatvára kruh 12 vetiev. Preto je najvyšší čas na to, aby sme sa obzreli a prehodnotili všetko, čo sme chceli vyriešiť. Či už sa to týka vzťahov, pracovných povinností, alebo iných aktivít.

Čo sa zmenilo v poslednom období, či sme ukončili, uzavreli a nechali odísť všetko čo nás brzdí. To čo už nemá pre nás význam, alebo nám bráni v ďalšom postupe vpred, je potrebné zanechať, uzatvoriť, ukončiť, aby sme v roku potkana 2020 vstupovali s novými plánmi a odhodlaniami do nového 12 cyklu. Zemské roky prinášajú vždy veľké zmeny na všetkých úrovniach. Preto bude dobré aby ste sa nebáli zmien a urobili veľké upratovanie v sebe. Jinová zem predstavuje materstvo, plodnosť a preto akú úrodu zasejete v tomto roku, to budete v nasledujúcom cykle 12 rokov žať.

Jinová zem predstavuje ženskú energiu, tvorivosť,  ktorá sa prejaví vo svojej jemnej forme a kráse. Keďže zem predstavuje aj hojnosť, navyše vetva prasaťa miluje pôžitky, budeme mať väčšiu túžbu užívať si a vychutnávať dobré jedlo vo väčšej miere.

Dariť sa bude najmä v oblastiach, ktoré sú priamo späté so zemou. Keďže je to jemná forma zeme, tak sa bude dariť hlavne v gastronómii, všetky služby, ktoré pracujú s jedlom a potravinami, poľnohospodári, ale aj v oblasti realít.  Predaj nehnuteľnosti by mohli vyťažiť tiež z prichádzajúceho roku.

Aj tento rok bude o transformácii, ukončovaní starých nefunkčných vzorcov ( hlavne v správaní), ale aj na hlbšie analyzovanie svojho života. Vhodné bude častejšie meditovať. Energia nás bude viac sťahovať do svojho vnútra, ktorá nám v ponorení sa do seba ukáže na čom je ešte potrebné zapracovať a čoho je potrebné sa zbaviť.

Minulý rok bol vhodný hlavne na spoločenské udalosti, aktivity vo väčších kruhoch, tento rok bude presný opak. Bude to rok kde sa budeme cítiť uzavretí, budeme mať túžbu byť viac sami so sebou. Bude vhodné relaxovať a oddychovať, aktívne v prírode, v pohybe, alebo aj pri práci so zemou napr. v  záhrade .

Vetva prasaťa je veľmi spoločenská, má rada ľudí, spájanie sa, ale aj nezávislosť a objektívny realistický náhľad na svet. Ľudia narodený v tejto vetve majú silnú charizmu, veľa energie, prasiatka sú činorodé, majú silný potenciál na tvorenie veci, no emočne sú chladnejší.  Na využite priaznivej energie, ktorú nám zemské prasa prináša je potrebné zvládnuť všetky zmeny a výzvy ktoré nám rok prinesie.

Hviezda Veľkovojvodu Jupitera ( Thai Sui) vstupuje v roku prasaťa do 3/3 tretiny Severozápadnej časti. Je to akési božstvo roku, ovládajúce príslušné znamenie daného roku. Tento rok pôsobí práve zo smeru zemského prasaťa. Zaberá vždy 15 stupňov z jedného svetového smeru. V roku 2019 je to severozápad na kompase Lo pan v rozmedzí  312,5- 337,5 st.  Každá hviezda má svoj význam a preto je potrebné vedieť, aký vplyv majú jednotlivé hviezdy na náš život v danom roku. U Veľkovojvodu Jupitera je dôležité vedieť, že nemá rád vyzývavé pohľady. Preto je potrebné vyhnúť  sa tomu, aby ste sedeli tvárou voči tomuto svetovému smeru- Severozápad 3. Týka sa to pracovného stola, jedálneho stola alebo gauča v obývacej izbe.

Keď budete sedieť chrbtom, veľkovojvoda Jupiter vám pomôže získať autoritu a držať veci pod kontrolou. Neodporúča sa v tomto roku 2019 ani žiadne výrazné renovácie, rekonštrukcie domu, neodporúča sa stavať dom a budovy s čelným smerom na Severozápad 3/3. Ak je možné v byte požívať tento sektor čo najmenej a nerobiť zbytočne hluk.

Druhá škodlivá energia, ktoré je v opozite s Tai Sui je Sui Po. Tá sa nachádza v tretej tretine 3/3 juhovýchodu –  sektor hada.  Táto energia je slabšia jinová, no taktiež je vhodné dodržiavať opatrenia.  Nesedieť chrbtom tomuto smeru, nerobiť rekonštrukcie domu –  budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, nestavať  novú budovu, ktorej chrbát by bol v tomto smere, obmedziť hluk, používanie dverí. Nielen ľudia sú v nebezpečenstve, ale rovnako aj budovy, domy, ktoré sú orientované smerom zo vstupom Severozápad 3/3 tretina alebo smerom na Juhovýchod 3/3 tretina -smerom hada. Na ochranu a zmiernenie vplyvu týchto dvoch nepriaznivých energií je vhodné použiť prvok kovu.

Tretia škodlivá energia je San Sha – energia- ktorá zahŕňa 3 druhy škodlivých energií:  Jie Sha- (krádeže, peňažné straty, poškodenie zdravia), Zai Sha ( nehody, choroby, nešťastie) a Sui Sha ( prekážky a ťažkosti.) Nachádza sa v časti juhozápadu, západu až do severozápadu – od 225 st.( JZ2/3) az do 315 st. (SZ 2/3). Aj v tejto časti sa vyhnite v roku 2019: v exteriéri výkopovým prácam a rekonštrukciám, v interiéri rekonštrukcií. Neodporúča sa spať nohami týmto smerom. Na zjemnenie a ochranu pred škodlivým vplyvom použite tiež prvok kovu v týchto sektoroch.

Najnáročnejší rok bude pre ľudí narodených v znamení HADA. Vetva hada je v opozite so zemským prasaťom. Je takzvaný škodca roku a preto je oslabená jeho energia. Najmä v máji, ktorý je aj mesiacom hada v roku prasaťa, by ste mali byť viac opatrný. Nepodpisovať zmluvy, nemeniť zamestnanie, nesťahovať sa, nerobiť životné rozhodnutia. To je dôležité pre tých, ktorí sa narodili v roku HADA ( 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013), ale aj tých , ktorí majú vetvu hada v jednom zo 4 pilierov v dátume narodenia ( BA ZI).

Náročný rok bude aj pre ľudí narodených vo vetve OPICE. Prasa vytvára s opicou jednu zo 6 disharmonických kombinácii. Pre tých, ktorí sú narodení v roku Opice bude rok náročnejší hlavne v mesiaci máj a november.

Ďalšie znamenia- vetvy, pre ktoré je rok prasaťa náročný sú TIGER a PRASA . Tieto vetvy sú taktiež v nepriaznivej konštalácií so škodcom roka.  Zdvojené prasa vytvára takzvaný sebatrest- preto tí, čo majú prasa vo svojom osobnom rozbore v jednom zo 4 pilierov ( hlavne ak je v dennom pilieri) môžu zažiť rok plný výziev.

Výnimočný bude pre ľudí narodených vo vetve ZAJACA a KOZY, ktoré sú v priaznivom spojený s vládcom roka prasaťom, v takzvanej kombinácii 3 harmónii.

Lietajúce hviezdy pre rok 2019 zemského prasaťa:

JUHOZÁPAD –  žltá hviezda( 5 žlčí) hviezda nebezpečenstva a problémov. Táto nepriaznivá hviezda sa presunula tohto roku do juhozápadného sektoru. Negatívna energia tejto hviezdy spôsobuje stratu peňazí, nezhody, zranenia, chronické ochorenia a narušenie plánov. Energia zemskej 5 bude v zemskom paláci JZ ešte viac podporovaná a bude prinášať aj zdravotné problémy, ktoré budú najmä v oblasti močového mechúra, ženských vecí. Najviac by si mali dávať pozor staršie ženy a matky. Ak je vstup do bytu- domu – kancelárie, v JZ sektore je potrebné použiť väčšie množstvo kovového prvku, najlepšie okrúhle tvary. Nerekonštruovať, nerobiť žiadne úpravy, ani vo vnútri priestoru, ani vonku na pozemku. Nedoporučuje sa spať a dlhodobo sa zdržiavať v tomto sektore. Oslabené budú najmä ženy matky. 

JUH – hviezda č. 3 jadeidová hviezda hádok a konfliktov. Táto drevená hviezda bude podporovať oheň, ktorý je v južnom sektore, no zároveň bude oheň krotiť nepriaznivý vplyv hádavej 3. Ak je vstup do domu v južnom sektore je potrebné ho ošetriť pridaním prvku oheň – aktívne páliť sviečky v tomto sektore. Sektor bude pod vplyvom hádavej trojky, ktorá vyvoláva napätie, spory, konflikty, pozor na workoholizmus a prepracovanie. 

Juhovýchod hviezda č. 7  červená hviezda rivality a krádeží. O tejto hviezde sa hovorí aj ako o zlodejke. Nepriaznivá kombinácia medzi kovovou 7 a drevenou 4 prináša pnutie medzi dvoma živlami. Kovová 7 oslabuje drevenú energiu v juhovýchodnom sektore. Pozor by ste si mali dávať na ostrý jazyk, ohováranie a klebetami od priateľov. Konflikty bude táto hviezda vyvolávať najmä medzi mladými ženami. Pozor na poranenia kovovými predmetmi. Na zmiernenie pridáme do sektoru prvok vody – v pasívnej forme- nie fontány alebo akvárium. 

Východ č. 6 kovová hviezda sily a autority. Kovová hviezda je síce priaznivá, no energia kovu bude poškodzovať drevený východný sektor. Môže spôsobovať stres a mentálny tlak. Zdravie, ktoré patrí východu bude oslabované. Zvýšenú pozornosť venujte oblasti úst- hrdlo, zuby a pozor aj na zápaly a choroby očí. Financiám sa bude dariť  hlavne tam, kde je vstup do bytu-domu v tomto východnom smere, no pozor na právne spory. Pridaním elementu ohňa alebo zeme oslabíme vplyv tejto hviezdy. 

Severovýchod č. 2 hviezda chorôb. Negatívna energia tejto hviezdy spôsobuje oslabenie a časté choroby. Svetový smer je nevhodný na spanie. Zemská energia dvojky hviezdy sa spojí so zemskou energiou severovýchodného sektora a nebude mať až takú veľkú silu. Vstupom do domu alebo kancelárii sa bude dariť v oblasti s nehnuteľnosťami. Pozor na tráviace problémy, najmä žalúdočno črevné ochorenia. Oslabiť energiu hviezdy môžete pridaním kovu. Neodporúčajú sa rekonštrukcie a veľký pohyb. Oslabený budú najmä chlapci do 12 rokov.

Sever hviezda č. 4 drevená hviezda romantiky a akademických úspechov. Drevená štvorka bude vo vodnom severnom sektore vyživovaná a podporovaná. Pomáha budovať kariéru, prinesie podporu pri práci a skúškach. Sektor je priaznivý na podporu učenia, začiatku nového vzdelávania a inteligencie. Sektor nie je potrebné ošetrovať, ak je v tejto časti pracovňa alebo písací stôl dieťaťa, podporíte učenie pridaním prvku vody.

Severozápad hviezda č. 9 ohnivá hviezda šťastných udalostí a povýšenia. Ohnivá hviezda v kovovom sektore neprináša priaznivé spojenie. Oheň atakuje kov a to môže spôsobovať nervozitu, nepokoj, ale aj konflikty medzi otcami a synmi. Sektor je potrebné ošetriť pridaním prvku zeme. 

Západ hviezda č. 1 biela vodná hviezda dobrej reputácie a pokroku. Priaznivá vodná hviezda podporí cestovanie, štúdium a akademický úspech. Vodná hviezda bude podporovaná kovovým sektorom. Podporí kreativitu, nové nápady, ale aj tých, ktorí majú prácu spojenú s cestovaním. Prinesie autoritu, úspech, túžbu po moci a romantiku. Pozor na milostné aféry a neuvážené rozhodnutia. Podporiť túto hviezdu môžeme pridaním vody v aktívnej forme – fontána alebo akvárium – len v roku 2019.

Centrum hviezda č. 8. biela hviezda hojnosti a prosperity.  Priaznivá zemská hviezda č. 8 je totožná ako je centrálny palác. Spojenie týchto energií podporí financie, prinesie možnosti zárobku, hojnosť a bohatstvo. Keďže je energia hviezdy v harmonickom spojení s centrálnym palácom nie je potrebné ho ošetrovať.   

Využite pozitívnu energiu priaznivých hviezd na podporu vášho osobného a pracovného života.

Staňte sa naším fanúšikom na našej facebook stránke a budete dostávať najnovšie informácie v oblasti zdravého bývania.

Veľa úspechov, pohody a harmónie v roku zemského prasaťa 2019 .

Monika Štanclová

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.