Rok kovového potkana 2020.

Aký bude rok 2020 kovového potkana?

Ako nás ovplyvní energia tohto roku?

Aké hviezdy vstupujú do jednotlivých svetových častí (sektoroch) v priestore?

rok potkana 2020

Vláda jangového kovového potkana začína podľa čínskeho solárneho kalendára 4.2.2020. Po dvoch rokoch, kedy vládla zemská energia, prichádza rok kovu. Jangový kov je mužská energia a preto sa prejaví tohto roku často krát v svojej tvrdšej podobe.

Potkan je prvou vetvou vo zveratníku 12 vetiev.  Otvára nové 12 ročné obdobie, ktoré prinesie mnoho nových zmien a zvratov. Preto ak ste v posledných dvoch rokoch a hlavne v minulom roku prasaťa 2019 neukončili nevyriešili a neuzavreli niektoré záležitosti, tak sa to môže ťahať ďalších 12 rokov.  Zemské roky priniesli veľké zmeny na všetkých úrovniach. Preto bolo dobré, ak ste sa nebáli zmien a urobili veľké upratovanie v sebe.

Jangový kov, ktorý prevezme vládu tohto roku predstavuje sekanie, veľkú sekeru, alebo zbraň, ktorá prichádza nastoliť poriadok. Presekne všetko, čo nebolo roky riešené a všetko čo vyplavila na povrch minulý rok jinová zem v zemskom prasati. Kov predstavuje vytrvalosť, silu, moc, jasné hranice, ale aj efektivitu práce a systematickosť.

Dariť sa bude najmä v oblastiach a povolaniam, ktoré sú späté s elementom kov. Kov je energia, ktorá sa sťahuje dovnútra, má štruktúru a pravidlá. Elementu kov patria povolania ako je justícia, súdnictvo, armáda a všetky úrady, kde patria jasné pravidlá, predpisy a normy. Kovu patrí aj automobilový priemysel, bankové inštitúcie a povolania, ktoré priamo prichádzajú do styku s kovom. Oceliarne, stavba mostov, konštrukcia a pod.

Minulý rok bol o transformácii, ukončovaní starých nefunkčných vzorcov ( hlavne v správaní), ale nútil aj na hlbšie analyzovanie svojho života. Bol to rok kedy bolo potrebné sa viac stiahnuť do svojho vnútra. Energia roku 2019 nám ukázala na čom je ešte potrebné zapracovať a čoho je potrebné sa zbaviť.

Tento rok 2020 príde zlom, ktorý otvorí  mnohým ľuďom oči. Nastane zmena, rok plný zvratov, poriadku a disciplíny, lebo to si bude rok 2020 vyžadovať. Ak chcete aby bol rok 2020 úspešný, aby sa veci zmenili, je potrebné aj konať, nie len o veciach hovoriť.

Vetva potkan je veľmi akčná, potkan miluje vonkajší svet, extrovertnosť, je rýchly, dynamický, razantný, priamy a nerád sa vzdáva. Ľudia narodení v tejto vetve majú extrovertnú povahu, sú emočne expresívni, zvedaví, chytrí, majú veľa energie a vedia strategicky veci plánovať. Potkany sú spoločenské, očarujúce, charizmatické a veľmi šikovné, no niekedy až manipulatívne , sebecké a ak je energia nevyvážená, tak sú veľmi podozrievaní, žiarliví a tlačia na iných.

Hviezda Veľkovojvodu Jupitera ( Thai Sui) vstupuje v roku prasaťa do 2/3 tretiny Severnej časti S2 . Je to akési božstvo roku, ovládajúce príslušné znamenie daného roku. Tento rok pôsobí práve zo smeru zemského prasaťa. Zaberá vždy 15 stupňov z jedného svetového smeru. V roku 2020 je to severný sektor na kompase Lo pan v rozmedzí  352,5- 7,5 st. 

Každá hviezda má svoj význam a preto je potrebné vedieť, aký vplyv majú jednotlivé hviezdy na náš život v danom roku. U Veľkovojvodu Jupitera je dôležité vedieť, že nemá rád vyzývavé pohľady. Preto je potrebné vyhnúť  sa tomu, aby ste sedeli tvárou voči tomuto svetovému smeru- Sever 2. Týka sa to pracovného stola, jedálneho stola alebo gauča v obývacej izbe.

Keď budete sedieť chrbtom, veľkovojvoda Jupiter vám pomôže získať autoritu a držať veci pod kontrolou. Neodporúča sa v tomto roku 2020 ani žiadne výrazné renovácie, rekonštrukcie domu, neodporúča sa stavať dom a budovy s čelným smerom na Sever 2/3. Ak je možné v byte( dome), alebo inom priestore požívať tento sektor čo najmenej a nerobiť zbytočne hluk.

Druhá škodlivá energia, ktoré je v opozite s Tai Sui je Sui Po. Tá sa nachádza v druhej tretine 2/3 juhu –  sektor koňa.  Táto energia je slabšia jinová, no taktiež je vhodné dodržiavať opatrenia.  Nesedieť chrbtom tomuto smeru, nerobiť rekonštrukcie domu –  budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, nestavať  novú budovu, ktorej chrbát by bol v tomto smere, obmedziť hluk, používanie dverí. Nielen ľudia sú v nebezpečenstve, ale rovnako aj budovy, domy, ktoré sú orientované smerom zo vstupom Sever 2/3 tretina alebo smerom na Juh 2/3 tretina -smerom koňa. Na ochranu a zmiernenie vplyvu týchto dvoch nepriaznivých energií je vhodné použiť prvok kovu.

Tretia škodlivá energia je San Sha – energia- ktorá zahŕňa 3 druhy škodlivých energií:  Jie Sha- (krádeže, peňažné straty, poškodenie zdravia), Zai Sha ( nehody, choroby, nešťastie) a Sui Sha ( prekážky a ťažkosti.) Nachádza sa tiež v časti  juhu, juhozápadu, juho východu – od 142,5 st.( JV 3/3) až do 217,5 st. (JZ 1/3). Aj v tejto časti sa vyhnite v roku 2020: v exteriéri výkopovým prácam a rekonštrukciám, v interiéri rekonštrukcií a renovácii bytu- domu. Neodporúča sa spať nohami týmto smerom. Na zjemnenie a ochranu pred škodlivým vplyvom použite tiež prvok kovu v týchto sektoroch.

Rok plný výziev a zmien bude pre ľudí narodených vo vetve Koňa. Vetva kôň je v opozite – konflikte s kovovým potkanom. Je takzvaný škodca roku a preto je oslabená jeho energia. Najmä v júni, ktorý je aj mesiacom koňa v roku potkana, by ste mali byť viac opatrný. Nepodpisovať zmluvy, nemeniť zamestnanie, nesťahovať sa, nerobiť životné rozhodnutia. To je dôležité pre tých, ktorí sa narodili v roku KOŇA ( 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), ale aj tých, ktorí majú vetvu koňa v jednom zo 4 pilierov v dátume narodenia ( BA ZI). V mesiaci koňa ( od 5.6- 5.7), v hodine koňa medzi (11.00- 13.00)

Rok 2020 neprináša vetve opica žiadnu podporu z neba, preto nerobte žiadne výrazné zmeny vo svojom živote. Ak máte vetvu opica v jednom zo svojich 4 pilierov ( rok narodenia, mesiac narodenia- 7.august- 6.9, alebo ak ste sa narodili v hodine medzi 15.00-17.00, tak máte vetvu opica v jednom so 4  pilierov. Deň narodenia ( 3 pilier) sa vypočítava zložitejšie, preto je potrebné si ho vypočítať v špeciálnych softvéroch. Pre tých, ktorí sú narodení v roku, mesiaci dni alebo hodine Opica, bude rok náročnejší hlavne v mesiaci február a november.

Výnimočný rok bude pre ľudí narodených vo vetve BYVOL, POTKAN a DRAK, ktoré sú v priaznivých spojeniach s vládcom roka potkanom a prichádza týmto vetvám aj skvelá podpora z neba .

Lietajúce hviezdy pre rok 2020 kovového potkana:

Východ –  žltá hviezda( 5 žlčí) hviezda nebezpečenstva a problémov. Táto nepriaznivá hviezda sa presunula tohto roku do východného sektoru. Negatívna energia tejto hviezdy spôsobuje stratu peňazí, nezhody, zranenia, chronické ochorenia a narušenie plánov. Ak máte spálňu, pracovňu, detskú izbu vo východnom sektore, môže táto hviezda spôsobiť aj zdravotné problémy s hrubým črevom a väčšie riziko infekčných ochorení. 

Preto je potrebné oslabiť nepriaznivý potenciál tejto negatívnej energie tým, že umiestnite väčšie množstvo kovového prvku, najlepšie okrúhle tvary. Nerekonštruovať, nerobiť žiadne úpravy, ani vo vnútri priestoru, ani vonku na pozemku. Neodporúča sa spať a dlhodobo sa zdržiavať v tomto sektore. Ak máte vstup do domu, bytu alebo kancelárie je potrebné umiestniť kovové predmety v priaznivom dátum podľa techniky Ze Ri. 28.1, 30.1, 31.1.

SEVER – hviezda č. 3 jadeidová hviezda hádok a konfliktov( ale aj odvahy). Táto drevená hviezda, je považovaná za nepriaznivú hviezdu, ktorá vyvoláva komunikačné problémy, alebo hádky. No pre tých, ktorí chcú nabrať odvahu a guráž na to, aby sa presadili, je považovaná táto hviezda ako priaznivá. Ak ste človek optimistický tak využite túto hviezdu na podporu odvahy a bojovnosti.

Ak ste viac pesimistický naladený, tak sa vyhnite častému používaniu tohto sektoru. Ak máte vstup do domu – bytu, pracovňu alebo obývaciu izbu, kde sa dlhodobo zdržiavate v severnom sektore je potrebné pridať element voda,( akvárium), na podporu odvahy a sily ísť do akcie. Ak máte sklony sa hádať mať prehnané argumentácie, tak je potrebné stiahnuť energiu hviezdy č. 3 pridaním prvku oheň – aktívne páliť sviečky v tomto sektore.

Centrum hviezda č. 7  červená hviezda rivality a krádeží. O tejto hviezde sa hovorí aj ako o zlodejke. Nepriaznivá hviezda sa usídlila tohto roku v centre. Ak máte v centre vstup do domu ( hlavne pri domoch a bytoch v tvare L) je možné, že sa nachádza vstup práve v centre, je potrebné dávať pozor na vykradnutie. Pozor by ste si mali dávať na ostrý jazyk, ohováranie a klebety od priateľov. Pozor na poranenia kovovými predmetmi ak máte kuchyňu v tomto sektore.

Ak máte pracovňu alebo spálňu práve v centre domu- bytu a chcete nabrať komunikačné zručnosti, tak využívajte tento priestor intenzívne. Najmä ak pracujete v oblasti, kde je potrebné predávať a komunikovať so zákazníkom. Lebo ak ste pozitívne naladený, tak táto hviezda pomôže pri správnom komunikovaní, predávaní a vyjednávaní obchodných spoluprác. Ak máte sklony skôr k negativizmu a necháte sa ľahko strnúť k hádkam, tak sa vyvarujte dlhodobejšiemu pobytu v centre. 

Juh č. 2 hviezda chorôb. Negatívna energia tejto hviezdy spôsobuje oslabenie a časté choroby. Svetový smer Juh je tohto roku 2020 nevhodný na spanie, dlhodobý pobyt s prácu. Ak máte kuchyňu v južnom sektore, je potrebné oslabiť nepriaznivý vplyv hviezdy č.2, aby nespôsobila choroby najmä tráviace problémy a žalúdočno – črevné ochorenia. Oslabiť energiu hviezdy môžete pridaním kovu- kovové vázy, mosadzné misy, kovové gule.  Neodporúča sa tohto roku 2020 v južnom sektore žiadne rekonštrukcie, renovácie a veľký pohyb. Ošetrenie pred nepriaznivým vplyvom je potrebné robiť v priaznivom dátume podľa techniky Ze ri.

akvárium doma

Juhovýchod č. 6 kovová hviezda sily a autority. Kovová hviezda je veľmi priaznivá a prináša energiu sily, postavenia a autority. Ak plánujete posunúť svoj biznis na vyššiu úroveň a potrebujete získať autoritu a vážnosť na trhu, lebo postup v práci, tak používajte aktívne tento Juhovýchodný sektor čo najviac. Ak máte vstup, pracovňu alebo kuchyňu v JV sektore, tak častejšie sedávajte pracujte a tvorte práve v tejto časti domu- bytu. Aj financiám sa bude dariť  hlavne tam, kde je vstup do bytu-domu v juhovýchodnom sektore. Pridaním elementu vody, najlepšie umiestením akvária, podporíte potenciál tejto priaznivej hviezdy č. 6.

Juhozápad hviezda č. 4 drevená hviezda romantiky a akademických úspechov. Drevená štvorka prináša potenciál na akademické úspechy. Ak potrebujete študovať, pripravujete sa na skúšky, alebo chcete naberať nové zručnosti, tak je potrebné častejšie sedieť a učiť sa práve v juhozápadnom sektore tohto roku 2020. Táto hviezda pomáha budovať kariéru, prinesie podporu pri práci a skúškach. Sektor je priaznivý na vzdelávanie a podporuje inteligenciu. Používať by ju mali najmä tí, ktorí sa narodili vo vetve prasaťa, pretože práve vetve prasaťa prichádza z neba aj hviezda inteligencie a štúdia. Ak je v tejto časti pracovňa alebo písací stôl dieťaťa, podporíte učenie tým, že sa bude učiť práve v tejto časti.

Západ hviezda č. 9 ohnivá hviezda šťastných udalostí a povýšenia. Ohnivá hviezda prinesie šarm, potenciál dobre komunikovať, ale aj šťastné spojenia a nadviazanie nových známostí. Ak ste nezadaný a máte spálňu v západnom sektore, tak môže táto hviezda priviesť do života nového partnera. Ak potrebujete nadviazať pracovné spojenia, chcete rozšíriť svoj biznis, tak využite potenciál tejto hviezdy, hlavne ak máte kanceláriu alebo pracovný stôl v západnom sektore.   

Severozápad hviezda č. 8. biela hviezda hojnosti a prosperity. Priaznivá zemská hviezda č. 8 podporí financie, prinesie možnosti zárobku, hojnosť a bohatstvo. Ak sa nachádza vstup do domu, bytu alebo kancelárie v Severozápadnom sektore, tak prinesie potenciál na vyššie príjmy. No je potrebné, aby ste aj urobili niečo pre to. Aktívne využívajte severozápadný sektor, pracujete v ňom a zdržiavajte sa čo najviac práve v tejto časti domu.   

Využite pozitívnu energiu priaznivých hviezd na podporu vášho osobného a pracovného života.

Staňte sa naším fanúšikom na našej facebook stránke a budete dostávať najnovšie informácie v oblasti zdravého bývania, čínskej astrológie a určenia priaznivých dátumov na podporu určitých aktivít.

Veľa úspechov, pohody a harmónie v roku kovového potkana 2020.

Monika Štanclová

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.